T&S Car Tek lý giải Nhao lái do Caster

T&S Car Tek lý giải Nhao lái do Caster


Sai biệt lớn của góc Caster giữa hai bên bánh trước sẽ gây ra lực vít lái làm cho xe bị nhao lái Để hiểu rõ cơ chế gây nhao lái của Caster hãy bắt đầu bằng miêu tả mục đính của Caster Caster được chế tạo để tăng khả năng ổn định của xe khi chạy thẳng Caster dương thường được chế tạo cho mục đính này khi góc Caster dương sức nặng của xe đè lên hai ngõng trục ( moay ơ) sẽ giúp giữ xe ở vị trí đi thẳng ( cân bằng nhau) khi ta đánh lái trọng lượng bằng nhau sẽ đẩy cho ngõng trục ( moay ơ) về vị trí đi thẳng nếu Caster hai bên có sai biệt lớn sẽ tạo một lực vít lái về bên có góc Caster ÍT DƯƠNG HƠN trong ví dụ này Caster bên trái là – 2 độ và Caster bên phải là + 2 độ với góc Caster như vậy lực vít lái sẽ đi về bên trái gây ra nhao lái còn trong ví dụ này góc Caster bên phải có vị trí ít dương hơn và sẽ gây lực vít lái về bên phải nếu Caster không thể chỉnh cho hai bên bằng nhau ta phải chỉnh sao cho sai biệt Caster giữa hai bên không vượt quá giới hạn do nhà sản xuất ô tô quy định trong ví dụ này sai biệt Caster không được vượt quá 0.85 độ nếu nhà sản xuất không quy định sai biệt Caster lấy giới hạn 0.5 độ làm tiêu chuẩn giới hạn trường hợp cá biệt một số nhà sản xuất ô tô chế tạo thông số góc Caster hai bên không giống nhau.
T&S Car Tek Ltd/ 09034 3214/[email protected]

Only registered users can comment.

 1. Thiết bị Hunter ( Hoa Kỳ)  được phân phối và chuyển giao công nghệ +bảo hành bởi T&S Car Tek Ltd
  178 Ngõ Xã Đàn 2, P. Nam Đồng, Q. Đống Đa, Hà Nội
  website: www.huntervietnam.vn
  email:[email protected]
  Tel: 090 3433 214
  website: www.tscartek.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *