Only registered users can comment.

  1. Mình khỏ vo trái mít tiếng nó như thế nào thì nó già a. Còn tiếng nhu thế nào la non a. E moi di cắt nen k bít. Cắt non lỗ quá trời. A chỉ giáo e dc không

  2. Mình ở Phong Điền ,Cần Thơ. Có trồng mít nhưng không biết người mua mít. Bạn có thể cho số ĐT của anh mua mít được không. Mình cảm ơn bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *